Battery Monitoring Module

 

تحلیل وضعیت باتری ها و حفاظت از دستگاه توسط سیستم مدیریت باتری ها امکان پذیر می باشد.توانایی مدیریت متغیرهای عملیاتی هر بلوک از باتری ها به صورت جداگانه و منحصر بفرد و همچنین بهینه سازی شارژ باتری ها یکی دیگر از امتیازهای فن آوری یکسان سازی آنها محسوب می گردد که وظیفه ایجاد هماهنگی بین عملیات شارژ و دشارژ باتری ها را بر عهده داشته و بهینه بودن عملیات شارژ هریک از باتری ها را تضمین می نماید.

telegram

عضویت در کانال تلگرام