دانشنامه

مدیر یا کارشناس؟ ?از کجا بفهمیم که برای مشاغل و مناصب مدیریتی ساخته شده ایم یا مشاغل و مناصب کارشناسی و از کجا بفهمیم که با ورود به کدام مسیر (مدیریتی یا کارشناسی) به حداکثر موفقیت خود می رسیم؟ همه ما می خواهیم بدانیم برای کدام مسیر مناسب یا مناسب تریم. ?مارکوس باکینگهام از پژوهشگران […]

موسسه تحقیقاتی فارستر در بخش تکنولوژی های نوظهور با نظر سنجی از ۸۰۲ انترپرایز سعی کرده دسته بندی تازه ای از دنیای آی تی درآینده داشته باشد. بر این اساس می توان فناوری های تازه دنیای آی تی را تا سال ۸۱۰۲ به ۴ دسته تقسیم کرد: ۰ تکنولوژی های مبتنی بر کاربر نهایی / […]

telegram

عضویت در کانال تلگرام